0099. Sikl39

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang.


$$S = \displaystyle\sum_{k=1}^{x}(k^3+e^k)$$

$$P = \prod_{a = 3}^{y}\frac{ax}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

$$SP = \displaystyle\sum_{i=1}^{c}\prod_{j = 1}^{d}\frac{ix+j^2}{\sqrt{i^2+jy}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $x,y,c,d$ butun sonlar ($1\le x,y,c,d \le 10$);


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta satrda probel bilan ajratilgan xolda $S,P,SP$ – masala yechimlari. javoblar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1 1 1 1
Output
3.72 1.00 1.41
Input
2 2 1 1
Output
19.11 1.00 1.73