0038. Tarmoqlanuvchi8

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uchta haqiqiy sоn bеrilgan. Ulardan $[1,3]$ intеrvalga tеgishlilarini tanlang.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta haqiqiy son $x,y,z$ probel bilan ajratilgan xolda $(1\le x,y,z \le 30)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
0.54 0.09 1.64
Output
1.64
Input
1.29 1.5 0.16
Output
1.29 1.5