0086. Sikl26

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = a^2 \cos{x} + \frac{\sin{x}}{2} + bx^2$$

$$c \le x \le b , h = 0.25$$
Bu yerda $x$ – $c$ va $b$ oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a, b, c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
2 2 1
Output
27.42
Input
3 3 1
Output
95.44