0067. Sikl7

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = \frac{x}{\sqrt{1}} + \frac{x^2}{\sqrt{2}} + ... + \frac{x^n}{\sqrt{n}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 < n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1
Output
1.000
Input
2 2
Output
4.828