0083. Sikl23

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = \frac{a^2 + bx + x^c}{a^2 + b^2 + x^2}$$

$$5 \le x \le 10 , h = 0.5 $$

Bu yerda $x$ - 5 va 10 oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a, b, c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
2 1 1
Output
3.57
Input
2 4 2
Output
12.85