0020. Chiziqli5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang

$$T11 = \frac{x^2 + 1}{x^2 + \frac{xy + y^2}{y^2 + \frac{y + xy}{|xy| + 5}}} + \frac{1}{1 + cosx + \frac{1}{sin|x|}}$$

Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita haqiqiy son $x$ va $y$ $(1 \le x,y \le 10)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
7.09 3.92
Output
1.29
Input
4.09 8.67
Output
-0.25