0064. Sikl4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6} - ...+ (-1)^{n-1} \frac{1}{x^{2n}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 \le n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi javob $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1 2
Output
0.250
Input
2 3
Output
0.099