0032. Tarmoqlanuvchi2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x,y$ va $z$ haqiqiy son berilgan. Hisoblang: $max(x,y,z)$ va $min(x,y,z)$


Kiruvchi ma`lumotlar:

Uchta haqiqiy son $x,y,z$ probel bilan ajratilgan xolda $1\le x,y,z \le 30$


Chiquvchi ma`lumotlar:

Bitta satrda ikkita son masala yechimi probel bilan ajratilgan xolda

Input
3.96 3.58 2.83
Output
3.96 2.83
Input
1.57 11.33 10.41
Output
11.33 1.57