0069. Sikl9

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki n ta xadi yig’indisini toping


$$S = - x + \frac{x^2}{2!} - ...+ (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 \le n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.


Input
1 1
Output
-1.000
Input
0 2
Output
0.000