0036. Tarmoqlanuvchi6

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

kkita butun sоn bеrilgan. Birinchi sоnni chiqaring, agar u ikkinchisidan katta bo`lsa, aks хоlda ikkalasini ham chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $a,b$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le a,b \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
3 4
Output
3 4
Input
8 1
Output
8