0031. Tarmoqlanuvchi1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x$ va $y$ haqiqiy son berilgan. Hisoblang: $max(x,y)$ va $min(x,y)$


Kiruvchi ma`lumotlar:

Ikkita haqiqiy son $x$ va $y$ probel bilan ajratilgan xolda $1\le x,y \le 30$


Chiquvchi ma`lumotlar:

Bitta satrda ikkita son masala yechimi probel bilan ajratilgan xolda

Input
4.48 7.14
Output
7.14 4.48
Input
11.65 11.43
Output
11.65 11.43