0062. Sikl2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$S=\frac{sin{(1^1)}}{2^1}-\frac{sin{(2^2)}}{2^2}+...+(-1)^{n-1}\frac{sin{(n^n)}}{2^n}$


Kiruvchi ma’lumotlar: bitta butun son $n$ $(1 \le n \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar: $S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi javob $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1
Output
0.42
Input
2
Output
0.61