0095. Sikl35

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang.


$$S = \displaystyle\sum_{i=1}^{x}\frac{i^4+i^2+3}{\sqrt{i+e^i}}$$

$$P = \sum_{k = 1}^{y}\frac{k + 1}{k^3+5k}$$

$$SP = \displaystyle\sum_{m=1}^{c}\prod_{n = 1}^{d}\sqrt{\frac{|m^n-n^m|}{m^n+n^m}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $x,y,c,d$ butun sonlar ($1\le x,y,c,d \le 10$);


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta satrda probel bilan ajratilgan xolda $S,P,SP$ – masala yechimlari. javoblar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1 1 1 1
Output
2.59 0.33 0.00
Input
2 2 2 1
Output
10.10 0.50 0.58