0043. Tarmoqlanuvchi13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x$, $y$ haqiqiy sоnlar bеrilgan. Agar $x$ va $y$ manfiy bo`lsa, ularning har birini mоdullari bilan almashtiring; agar fakat bittasi manfiy bo`lsa ikkala sоnning har birini $0.5$ ga оshiring agar ikkisi xam musbat bo’lsa o’zgartirishsiz qoldiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikki haqiqiy son $x,y$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le x,y \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
-13.07 6.16
Output
-12.57 6.66
Input
2.85 11.95
Output
2.85 11.95