0078. Sikl18

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = \frac{a^b + b^x + c^a}{2x^2 + 3a^x}$$

$$a \le x \le b, h = 2 $$

Bu yerda $x$ – $a$ va $b$ oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a,b,c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 2 3
Output
1.20
Input
3 4 5
Output
2.73