0016. Chiziqli1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani xisoblang

$$c1 = \frac{x + y}{y^2 + \left | \frac{y^2 + 2}{x + \frac{x^3}{5}} \right |} + e^{y+2}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita haqiqiy son $x$ va $y$ $(1\le x,y \le 10)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
9.79 6.74
Output
6248.26
Input
5.41 6.49
Output
4866.14