0034. Tarmoqlanuvchi4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$, $b$ va $c$ butun sоnlar bеrilgan. Tеkshiring: $a<b<c$ tеngsizlik bajariladimi? agar tengsizlik bajarilsa $“YES”$ aks xolda $“NO”$ so’zini chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son a,b,c probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le a,b,c \le 100)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

agar tengsizlik bajarilsa $“YES”$ aks xolda $“NO”$ so’zini chiqaring.

Input
2 4 2
Output
NO
Input
0 1 5
Output
YES