0033. Tarmoqlanuvchi3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x,y$ va $z$ haqiqiy son berilgan. Hisoblang: $max(x+y+z,x,y,z)$ va $min^2(x+y / 2,x,y,z)$


Kiruvchi ma`lumotlar:

Uchta haqiqiy son $x,y,z$ probel bilan ajratilgan xolda $1\le x,y,z \le 100$


Chiquvchi ma`lumotlar:

Bitta satrda ikkita son masala yechimi probel bilan ajratilgan xolda

Input
0 -4 -1
Output
0.00 16.00
Input
0 -8 4
Output
4.00 64.00