0018. Chiziqli3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang

$$f2 = \frac{\frac{1}{x + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}} + e^{x^2 + 3x}}{arctg(x+y) + |5 + x|^2} - cos^2(y^2 + \frac{x^2}{2})$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

kkita haqiqiy son x va y $(1 \le x,y \le 10)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
3.19 4.75
Output
5492810.92
Input
3.15 0.44
Output
3825096.71