0100. Sikl40

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang.


$$S = \displaystyle\sum_{a=1}^{x}\frac{ax+4}{\sqrt{a+ln6}}$$

$$P = \prod_{a = 1}^{y}\frac{ax^2+6}{sin(ax)}$$

$$SP = \prod_{i = 1}^{c}\prod_{j = 1}^{d}\frac{ij+yx}{\sqrt{(jx+y)^i}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $x,y,c,d$ butun sonlar ($1\le x,y,c,d \le 10$);


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta satrda probel bilan ajratilgan xolda $S,P,SP$ – masala yechimlari. javoblar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1 1 1
Output
2.99 8.32 1.41
Input
1 2 2 2
Output
2.99 73.19 6.93