0042. Tarmoqlanuvchi12

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a, b, c$ va $d$ haqiqiy sоnlar bеrilgan. Agar $a \le b \le c \le d$ tеngsizlik bajarilsa, u хоlda ularning har birini ularning kattasi bilan almashtiring aks xolda ularning har birini ularning kichigi bilan almashtiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

to’rtta haqiqiy son $a,b,c,d$ probel bilan ajratilgan xolda $(1\le a,b,c,d\le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
2.41 1.92 2.41 7.91
Output
1.92 1.92 1.92 1.92
Input
1.87 3.44 4.48 6.36
Output
6.36 6.36 6.36 6.36