0019. Chiziqli4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang

$$z = ln \left | (x + y)^2 + \sqrt{|y| + 2} - \left( x - \frac{xy}{\frac{x^2}{2} - 5} \right) \right | + \frac{cos^2(x+y)}{(x + y)^{\frac{1}{3}}}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $x$ va $y$ $(1\le x,y \le 30)$


Chiquvchi ma’lumotlar:

bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda.

Input
2 1
Output
2.77
Input
4 3
Output
4.23