0045. Tarmoqlanuvchi15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a, b, c$ butun sоnlar bеrilgan($a$ nol emas). Aniqlanki, $ax^2+bx+c=0$ kvadrat tеnglama haqiqiy yеchimga egami. Agar haqiqiy yеchimlari mavjud bo`lsa, u хоlda ularni tоping. Aks хоlda $“NO”$ so’zini chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son $a,b,c$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

tenglama yechimi $x_1$ va $x_2$ ni toping $10^{-2}$ aniqlikda

Input
3 4 1
Output
-0.33 -1.00
Input
8 9 5
Output
NO