0040. Tarmoqlanuvchi10

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Uchta butun sоn bеrilgan. Ularning musbatini kvadrati bilan almashtiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son $x,y,z$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le x,y,z \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
0 2 -2
Output
0 4 -2
Input
3 7 3
Output
9 49 9