0071. Sikl11

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n - 2}}{(2n -2)!}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 < n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1
Output
1.000
Input
2 2
Output
-1.000