0082. Sikl22

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = \frac{ax^2}{b} + \frac{x}{c}$$

$$1 \le x \le 10, h = 3$$

Bu yerda $x$ - 1 va 10 oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a, b, c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
2 2 3
Output
173.33
Input
3 2 2
Output
260.00