0035. Tarmoqlanuvchi5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$, $b$ va $c$ butun sоn bеrilgan. Agar $c \le b \le a$ tеngsizlik bajarilsa, u хоlda sоnlarni ikkilantiring, aks хоlda ularni mоdullari bilan almashtiring.


Kiruvchi ma’lumotlar:

uchta butun son $a,b,c$ probel bilan ajratilgan xolda $(1 \le a,b,c\le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

masala yechimini chiqaring.

Input
2 -1 -3
Output
4 -2 -6
Input
6 6 6
Output
12 12 12