0063. Sikl3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S=\frac{1}{1!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+...+(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)!}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: bitta butun son $n$ $(0 \le n \le 10)$;
Chiquvchi ma’lumotlar: $S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi javob $10^{-4}$ aniqlikda chiqarilsin

Input
1
Output
1.0000
Input
2
Output
0.8333