0089. Sikl29

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = \sqrt{\frac{\sin{ax} + b^c}{b^2 + cos^2x}} - \frac{\sin{x^2}}{ab}$$

$$0 \le x \le 1 , h = 0.25$$
Bu yerda $x$ – 0 va 1 oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a,b,c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1 1
Output
2.98
Input
2 2 1
Output
3.33