0084. Sikl24

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = \sqrt[3]{\frac{\sin{ax} + b^c}{b^2 + cos^2x}} - \frac{\sin{x^2}}{ab}$$

$$-1 \le x \le 1, h= 0.25 $$
Bu yerda $x$ -1 va 1 oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a, b, c$ butun son $(0 \le a,b,c \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 2 1
Output
5.04
Input
3 3 2
Output
8.41