0065. Sikl5

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4} + \frac{3}{x^6} +...+ \frac{n}{x^{2n}} $$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 \le n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi javob $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1
Output
1.000
Input
0 2
Output
0.000