0075. Sikl15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = 1 - k + \frac{k^2}{2!} - \frac{k^3}{3!} + ... +\frac{(-1)^n k^n}{n!}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $k$ $(0 \le n,k \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1
Output
0.000
Input
2 2
Output
1.000