0073. Sikl13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + ... + \frac{x^{2n - 1}}{2n -1}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0 \le n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1
Output
1.000
Input
2 2
Output
4.667