0046. Tarmoqlanuvchi16

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ хaqiqiy sоn bеrilgan. Quydagi rasmlarda tasvirlangan $y(x)$ funksiya uchun $y(a)$ ni хisоblang.Kiruvchi ma’lumotlar:

bitta haqiqiy son $a$ $(-100 \le a \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y(a)$ ni xisoblang $10^{-2}$ aniqlikda

Input
2.02
Output
4.00
Input
0.74
Output
0.55