0030. Chiziqli15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang


$AF=2^{-x}*\sqrt{x+\sqrt[4]{|y|+2}}*\sqrt[3]{\frac{e^{x - 1}}{sin(z + 2)} + 2}$


Kiruvchi ma`lumotlar:

Bitta butun son $x$ va ikkita haqiqiy son $y,z$ $1\le{x,y,z}\le30$


Chiquvchi ma`lumotlar:

Bitta son masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda

Input
1 1.84 0.53
Output
1.20
Input
2 1.18 1.03
Output
1.36