0093. Sikl33

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Ifodani hisoblang.


$$S = \displaystyle\sum_{k=1}^{x}\frac{k^2+sin(k) + 5}{\sqrt[5]{k^7+1}}$$

$$P = \prod_{n = 1}^{y}\frac{n + \sqrt{n}}{(n - \sqrt[5]{n+1})}$$

$$SP = \displaystyle\sum_{k=1}^{a}\prod_{i = 1}^{b}\frac{i^2+\sqrt[i]{k^2}}{(sin(i) + cos(k))i^k}$$


Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta satrda $x,y,a,b$ butun sonlar ($1\le x,y,a,b \le 10$);


Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta satrda probel bilan ajratilgan xolda $S,P,SP$ – masala yechimlari. javoblar $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
1 1 1 1
Output
5.96 -13.45 1.45
Input
1 1 2 2
Output
5.96 -13.45 38.25