0081. Sikl21

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Summani xisoblang


$$y = a^2 + \sqrt[5]{\frac{b + \sin{x}}{a^3 + cos ^ 2 x^3}}$$

$$1 \le x \le 12; h = 2$$
Bu yerda $x$ - 1 va 12 oralig’ida, $h$ sikl qadami


Kiruvchi ma’lumotlar:

$a$, $b$ butun son $(0 \le a,b \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y$ – masala yechimi $10^{-2}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
3 2
Output
57.51
Input
5 4
Output
153.01