0068. Sikl8

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisini toping


$$S = x + \frac{x^2}{2!} + ...+ \frac{x^n}{n!}$$


Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita butun son $n$ va $x$ $(0\le n,x \le 9)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$S$ – ketma-ketlikni dastlabki $n$ ta xadi yig’indisi $10^{-3}$ aniqlikda chiqarilsin.

Input
0 1
Output
0.000
Input
2 1
Output
1.500