Al-Xorazmi 2022 tanlovi

Masalalar

# Masala nomi
A To'rtburchak perimetri 0.5s / 64MB
B Uchburchak 1s / 64MB
C Matritsa 1s / 64MB
D O’suvchi ketma-ketlik 1s / 64MB
E O’ta tub son 1s / 64MB
F Keyingi son_2 1s / 64MB
G Algebra 1s / 128MB
H Kvadratlar va kublar 1s / 64MB
I 2 ning darajasi 1s / 128MB
J Soat 1s / 64MB