Category

Similar Problems

0996. Tenglama 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $x_1 + x_2 + ... + x_k = n, \: x_i \ge 0$ ko'rinishindaki tenglama berilgan. Tenglamaning yechimlar sonini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $n, k(1 \le n, k \le 10^5)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Javob katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun javobni $10^9 + 7$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.


Input
2 3
Output
6