Category

Similar Problems

0995. Tenglama 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $x + y + z = n, \: x, y, z \ge 0$ ko'rinishindaki tenglama berilgan. Tenglamaning yechimlar sonini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 1 ta natural son, $n(1 \le n \le 10^5)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
1
Output
3
Input
2
Output
6