Category

Similar Problems

0993. Shahmat doskasi(Fil)

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

$NxN$ shahmat doskasi berilgan. Siz bu shahmat doskada $K$ ta filni joylashtirishingiz kerak-ki, ular bir-birini hujumi ostida bo'lmasin. Barcha kombinatsiyalar sonini toping.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $N, K(1 \le N, K \le 100)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Javob katta bo'lib ketishi mumkin, shuning uchun uni $10^9 + 7$ ga bo'lgandaki qoldiqini chiqaring.


Input
5 3
Output
1124
Input
3 2
Output
26