Category

Similar Problems

0985. n! ni ohiridagi nollar 2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ va $k$ soni berilgan. Sizning vazifangiz $1 * 2 * ... * n$, ya'ni $n!$ sonining $k$ sanoq sistemasida ohiridagi nollar sonini topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $n, k(2 \le n, k \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
10 10
Output
2
Input
20 16
Output
4