Category

Similar Problems

0983. Boshqacha matritsa 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $NxM$ o'lchamda $2$ ta matritsa berilgan. Birinchi matritsada elementlar($1$ dan $NM$ gacha) satr bo'yicha tartiblangan, ikkinchisida ustun bo'yicha. Masalan $3x3$ matritsa uchun:

A = $ \begin{cases} 1, 2, 3 \\ 4, 5, 6 \\ 7, 8, 9 \\ \end{cases}$

B = $ \begin{cases} 1, 4, 7 \\ 2, 5, 8 \\ 3, 6, 9 \\ \end{cases}$.

Sizning vazifangiz $A_{ij} = B_{ij}$ bo'lgan elementlarni topishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $N, M(1 \le N, M \le 1000)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
3 3
Output
3