Category

Similar Problems

0982. Teskari element 2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

$a^{-1}$ belgisi $a$ soniga $m$ modul bo'yicha teskari sonni bildiradi. $a$ soniga $m$ modul bo'yicha teskari son deb shunday $b$ soniga aytiladi, $ab = 1 (mod$ $m)$ tengliki o'rinli bo'ladi. Sizga bu masalada $m$ tub son berilgan. Sizning vazifangiz $[1, m)$ oraliqdaki barcha sonlar uchun teskari sonni topish so'raladi, ya'ni $\sum\limits_{a=1}^{m-1} a^{-1}$.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 1 ta tub son, $m(1 \le m \le 10^7)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Input
3
Output
3