Category

Similar Problems

0981. Teskari element 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $m$ va $a$ sonlari berilgan. $a^{-1}$ belgisi $a$ soniga $m$ modul bo'yicha teskari sonni bildiradi. $a$ soniga $m$ modul bo'yicha teskari son deb shunday $b$ soniga aytiladi, $ab = 1 (mod$ $m)$ tengliki o'rinli bo'ladi. Sizdan $a$ soniga teskari bo'lgan sonni topish so'raladi. Bu son mavjud bo'lmasligi mumkin, shuning uchun agarda bunday son mavjud bo'lmasa $-1$ ni chiqaring.


Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda 2 ta natural son, $a, m(1 \le a < m \le 10^9)$.


Chiquvchi ma’lumotlar

Yagona qatorda $a^{-1}$ ni chiqaring.


Izoh:

1-testda $3 * 2 = 1$ $(mod$ $5)$.


Input
3 5
Output
2
Input
2 4
Output
-1