Category

Similar Problems

0979. Bo'luvchilar 2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Siz quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi $a$ va $b$ juftliklar sonini topishingiz kerak:

$1)$ $a$ va $b$ $n$ sonining bo'luvchilari hisoblanadi.

$2)$ $a$ va $b$ o'zaro tub. Ya'ni $EKUB(a, b) = 1$.

$3)$ $ab \le n$.

$4)$ $a < b$.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda $1$ ta natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masala yechimini chiqaring.


Izoh:

Barcha juftliklar:

$(1, 2),(1, 5), (1, 10), (2, 5)$.

Input
10
Output
4