Category

Similar Problems

0975. Goldbah gipotezasi 2

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ natural son berilgan. Siz uni ikkita tub sonni ko'paytmasi orqali ifodalab bo'lishini tekshiring. Ya'ni shunday $p$ va $q$ toping, $p*q=n$.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda agarda iloji bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Input
4
Output
YES
Input
3
Output
NO