Category

Similar Problems

0974. Goldbah gipotezasi 1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $n$ natural son berilgan. Siz uni 3 ta tub sonni yig'indisi orqali ifodalab bo'lishini tekshiring. Ya'ni shunday $p$, $q$, $t$ toping, $p+q+t=n$.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda natural son $n(1 \le n \le 10^{18})$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda agarda iloji bo'lsa $YES$, aks holda $NO$ so'zini chiqaring.


Input
6
Output
YES