Category

Similar Problems

0973. Oraliqdagi tub sonlar 2

Time limit : 500 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga $L$ va $R$ sonlari berilgan. Sizdan $[L, R]$ oraliqdagi tub sonlar sonini topish so'raladi.


Kiruvchi ma’lumotlar:

Birinchi qatorda 2 ta butun son $L, R(2 \le L \le R \le 10^9)$, $(R - L \le 10^5)$.


Chiquvchi ma’lumotlar:

Yagona qatorda masalani javobini chiqaring.


Input
2 10
Output
4